Coronavaccin-informatie

Kijkt u voor alle actuele meest recente informatie over de Coronavaccinatie op;

www.coronavaccinatie.nl

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/vraag-en-antwoord/wie-krijgt-een-coronavaccinatie-en-wanneer

Wilt u liever iemand spreken over Corona en de vaccinaties, belt u dan met :

0800-1351

11-05-2022

Op dit moment zijn er nog geen nieuwe plannen of opdrachten vanuit de overheid voor de huisartsenpraktijken om nieuwe groepen patienten (opnieuw) te vaccineren. Wij blijven uiteraard beschikbaar om voor onze zeer kwetsbaarste immobiele en bedlegerige mensen de GGD te ondersteunen voor vaccinaties aan huis.

28-04-2021 

Op dit moment heeft de Gezondheidsraad als volgt de derde selectie opgedragen aan de huisarts voor de patienten die gevaccineerd gaan worden bij de GGD ( type vaccin: alle mogelijk, geen Astra Zenica ) .

Dit zal gebeuren met voorafgaand te ontvangen uitnodiging die via de huisartsen aan u wordt verspreid, deze worden gefaseerd in de maand mei verzonden.  Hierdoor kan een buurtgenoot, kennis  of familielid eerder een uitnodiging zou kunnen ontvangen dan u zelf ontvangt.

Alleen mensen met medische indicatie (1961 - 2003). Dit komt overeen met de groep patienten die doorgaans via de huisarts al elk jaar in aanmerking komen voor de griepprik. De 'griepprikweigeraars' ( dus wel officiele indicatie, maar geen actieve wens vanuit de patient ) vallen hier ook automatisch wel onder ! 

Deze doelgroep heeft voorrang op de grote groep 18- tot 60-jarigen zonder medische indicatie

De vaccinatie gebeurt voor deze groep via de GGD en niet bij de huisartspraktijk !

UPDATE 26-04-2021

Op dit moment heeft de Gezondheidsraad als volgt de tweede selectie opgedragen aan de huisarts voor de patienten die gevaccineerd gaan worden met het Astra Zenica vaccin bij de huisartspraktijk.

Uitnodiging volgt per post binnen 2 weken, in elk geval ruim voor 20 mei op de dag van vaccinatie. ( NB 2e prik 15 juli 2021)

Alle personen geboren in 1956 t/m 1960, inclusief mobiele thuiswonende mensen met het syndroom van Down en mensen met morbide obesitas (BMI>40) geboren in 1956 t/m 1960.
Niet-mobiele thuiswonende patiënten geboren in 1960 of eerder. 

UPDATE 15-02-2021:

Op dit moment heeft de Gezondheidsraad als volgt de eerste selectie opgedragen aan de huisarts voor de patienten die gevaccineerd gaan worden met het Astra Zenica vaccin 

Doelgroep
In deze eerste huisarts-vaccinatieronde komen de volgende mensen in aanmerking voor vaccinatie:

Medewerkers uit de huisartsenpraktijk die elders nog niet zijn gevaccineerd.
Alle personen geboren in 1956 en 1957
Thuiswonende mensen met het syndroom van Down geboren in de periode van 1-1-1956 tot en met 31-12-2002.
Mensen met morbide obesitas (BMI >40) geboren in de periode van 1-1-1956 tot en met 31-12-2002.

INFORMATIE  OVER DE  GOEDGEKEURDE  COVID-VACCINS 

- Algemene informatie

- Patientenbijsluiter

- Ingredienten/hulpstoffenlijst

1. "Pfizer-Vaccin"

Via deze onderstaande link vindt u de nieuwste informatie over het nieuwe Coronavaccin van Pfizer : 

https://www.cbg-meb.nl/documenten/publicaties/2020/12/21/vaccin-in-het-kort-comirnaty

Via deze onderstaande link krijgt u inzage in de Nederlandse bijsluiter van het nieuwe Coronavaccin van Pfizer

https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2020/20201221150522/anx_150522_nl.pdf?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+COVID-19-vaccinatie

Werkzame stof Coronavaccin van Pfizer
TOZINAMERAN

Hulpstoffen:
((4-HYDROXYBUTYL)AZAANDIYL)BIS(HEXAAN-6,1-DIYL)BIS(2-HEXYLDECANOAAT)
1,2-DISTEAROYL-SN-GLYCERO-3-PHOSPHOCHOLINE
2-[(POLYETHYLEENGLYCOL)-2000]-N,N-DITETRADECYLACETAMIDE
CHOLESTEROL
DINATRIUMWATERSTOFFOSFAAT 2-WATER (E 339)
KALIUMCHLORIDE
KALIUMDIWATERSTOFFOSFAAT 0-WATER (E 340)
NATRIUMCHLORIDE
SACCHAROSE
WATER VOOR INJECTIE

2. "Astra-Zenica vaccin" 

Via deze onderstaande link krijgt u inzage in de nieuwste informatie over het nieuwe Astra Zenica vaccin: 

https://www.cbg-meb.nl/onderwerpen/medicijninformatie-vaccinaties/coronavaccins/covid-19-vaccin-astrazeneca

Via deze onderstaande link krijgt u inzage in de Nederlandse bijsluiter van het nieuwe Astra Zenica vaccin: 

https://www.astrazeneca.nl/content/dam/az-nl/pdf/2021/nl-epil-AZD1222%20(NL-6652exp_02-2023).pdf

Werkzame stof Astra Zenica vaccin: 
RECOMBINANT CHIMPANSEE ADENOVIRUS VECTOR CODEREND VOOR WEESFSELPLASMINOGEENACTIVATOR SIGNAAL PEPTIDE-SARS-CoV-2 SPIKE GLYCOPROTEÏNE FUSIE EIWIT

Hulpstoffen:
DINATRIUMEDETAAT 2-WATER
ETHANOL
HISTIDINE, (L-)
HISTIDINEMONOHYDROCHLORIDE 1-WATER (L-)
MAGNESIUMCHLORIDE 6-WATER (E 511)
NATRIUMCHLORIDE
POLYSORBAAT 80 (E 433)
SACCHAROSE
WATER VOOR INJECTIE

3. "Moderna vaccin "  

- Via deze onderstaande link krijgt u inzage in de nieuwste informatie over het nieuwe Moderna vaccin: 

https://www.cbg-meb.nl/onderwerpen/medicijninformatie-vaccinaties/coronavaccins/covid-19-vaccin-moderna

- Via deze onderstaande link krijgt u inzage in de Nederlandse bijsluiter van het nieuwe Moderna vaccin: 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/covid-19-vaccine-moderna-epar-product-information_nl.pdf

Werkzame stof van het Moderna vaccin:

ENKELSTRENGS, 5-CAPPED MESSENGER-RNA (mRNA) GEPRODUCEERD MET BEHULP VAN EEN CELVRIJE IN-VITROTRANSCRIPTIE VAN DE OVEREENKOMENDE DNA-SJABLONEN, CODEREND VOOR HET VIRALE SPIKE (S) PROTEINE VAN SARS-CoV-2

Hulpstoffen :
1,2-DIMYRISTOYL-RAC-GLYCERO-3-METHOXYPOLYETHYLEENGLYCOL-2000
1,2-DISTEAROYL-SN-GLYCERO-3-PHOSPHOCHOLINE
AZIJNZUUR (E 260)
CHOLESTEROL
HEPTADECAAN-9-YL 8-((2-HYDROXYETHYL)(6-OXO-6-(UNDECYLOXY) HEXYL) AMINO) OCTANOAAT
NATRIUMACETAAT 3-WATER (E 262)
SACCHAROSE
TROMETAMOL
TROMETAMOLHYDROCHLORIDE
WATER VOOR INJECTIE

4. " Janssen vaccin " 

- Via deze onderstaande link krijgt u inzage in de nieuwste informatie over het nieuwe Janssen vaccin: 

Coronavaccin Janssen (COVID-19 Vaccin Janssen) | Vaccinaties | College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (cbg-meb.nl)

- Via deze onderstaande link krijgt u inzage in de Nederlandse bijsluiter van het nieuwe Janssen  vaccin: 

COVID-19 Vaccine Janssen, INN-Ad26.COV2-S, recombinant (europa.eu)

Werkzame stof van het Janssen :
RECOMBINANT CHIMPANSEE ADENOVIRUS VECTOR CODEREND VOOR WEEFSELPLASMINOGEENACTIVATOR SIGNAAL PEPTIDE-SARS-CoV-2 SPIKE GLYCOPROTEÏNE FUSIE EIWIT

Hulpstoffen:
DINATRIUMEDETAAT 2-WATER
ETHANOL
HISTIDINE, (L-)
HISTIDINEMONOHYDROCHLORIDE 1-WATER (L-)
MAGNESIUMCHLORIDE 6-WATER (E 511)
NATRIUMCHLORIDE
POLYSORBAAT 80 (E 433)
SACCHAROSE
WATER VOOR INJECTIE