Coronavirus

Het is op dit moment nog onduidelijk in welke mate er in Nederland een uitbraak van het Coronavirus zich zou kunnen voordoen. In het geval dat u sterke aanwijzingen heeft dat u met een persoon met het Coronavirus in contact bent geweest. Bijvoorbeeld na een recente reis naar gebieden waar Coronabesmettingen zijn bevestigd, zoals China, vragen wij u dringend om NIET naar de praktijk te komen, maar éérst telefonisch met de praktijk uw situatie te overleggen. Uw huisarts zal in voorkomende gevallen voorafgaand eerst met de GGD moeten overleggen.

https://www.thuisarts.nl/nieuw-coronavirus-china 

https://www.rivm.nl/coronavirus/nieuw-coronavirus-in-China/vragen-antwoorden