Pneumococcen-vaccinatie Ouderen 2021

Uitnodiging Pneumokokken-vaccinatie najaar 2021
In het najaar van 2021 krijgt een aantal ouderen  geboren tussen 1-1-1948 en t/m 31-12-1952 een uitnodiging van de huisarts voor een gratis pneumokokkenprik. Er is een vooraf-selectie gemaakt door het Ministerie van Volksgezondheid welke patienten uit dit leeftijdscohort hiervoor het éérst in aanmerking gaan komen dit najaar.

Daarom heeft de staatssecretaris van VWS besloten om vanwege de coronacrisis in najaar 2021 EERST alle mensen tussen de 69 en t/m 73 jaar uit te nodigen voor een pneumokokkenvaccinatie. 

Deze patienten ontvangen uiterlijk in week 42 de uitnodiging hiervoor. Volwassenen worden gevaccineerd tegen de 23 meest voorkomende typen pneumokokken.

Wanneer krijgen de overige ouderen hun pneumokokken-vaccinatie ?

Dat is op dit moment nog niet bekend. In 2021 komt er een nieuwe hoeveelheid vaccins beschikbaar voor het pneumokokkenvaccinatieprogramma en wordt door de staatssecretaris van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport   gekeken aan wie de vaccins dan het beste kunnen worden aangeboden. De Gezondheidsraad zal hierover nog adviseren.

De huisarts verstuurt de geselecteerde patienten uitnodiging. In de uitnodiging staat vermeld op welke datum en tijd u de pneumokokkenprik kunt krijgen in de huisartsenpraktijk.  U ontvangt de pneumokokkenvaccinatie tegelijkertijd met de jaarlijkse griep-vaccinatie indien u daarvoor in aanmerking komt. 

Waarom een pneumokokken-vaccinatie ?

Een pneumokok is een bacterie. Iedereen kan de bacterie bij zich dragen zonder er ziek van te zijn. Door niezen en hoesten komt de bacterie in de lucht. Als andere mensen die kleine druppeltjes inademen, kunnen ze besmet raken. Maar ook door zoenen of iemand aanraken na hoesten of niezen, kun je besmet raken. Vooral jonge kinderen en oudere mensen met minder weerstand worden ziek door pneumokokken.
De meest voorkomende ziekte bij mensen van 60 jaar en ouder is een (ernstige) longontsteking. Andere veel voorkomende pneumokokkenziekten zijn hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging. Jaarlijks worden 6.000 mensen van 60 jaar en ouder opgenomen met een ernstige pneumokokkenziekte. Hiervan overlijden 900 mensen.

https://www.rivm.nl/pneumokokken/pneumokokkenprik-najaar-2021